Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Prenten Antiquariaat Delfshaven

Algemeen

De algemene voorwaarden zijn, inclusief de verwijzingen die deze
bevatten, van toepassing op alle overeenkomsten die de Maritieme Kunst- en Antiekhandel Delfshaven, sluit.

Omtrent de bescherming van de door u verstrekte informatie, verwijzen wij naar de statement op de website van het Prenten Antiquariaat Delfshaven.

Wij adviseren u gebruik te maken van een sterk wachtwoord voor uw account. Wees voorzichtig met dit wachtwoord en  deel dit zo min mogelijk met derden.

Wij adviseren u uw wachtwoord regelmatig, maar zeker wanneer u meent dat daartoe een noodzaak is opgetreden, aan te passen.

Prenten Antiquariaat Delfshaven is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor een eventueel misbruik van de door u aangemaakte account.

Voor eventuele vragen hebben, kunt u contact met ons opnemen via ons mailadres:  info@voc-rotterdam.com of per reguliere post: Maritieme Kunst- en Antiekhandel ‘Delfshaven’ Voorhaven 33,  3025HC Rotterdam.

Verder kunt u ons bereiken via het telefoonnummer 010 4254565.

Prenten Antiquariaat Delfshaven  houdt zich het recht voor, om deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te passen aan gewijzigde omstandigheden.

U ontvangt van ons steeds de laatste versie van onze algemene voorwaarden
die op onze overeenkomsten van toepassing zullen zijn.

Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer....

Artikel 1 - Producten
Het Prenten Antiquariaat Delfshaven verkoopt via haar webshop en haar winkel in Delfshaven antieke prenten, stadsplattegronden landkaarten en inlijstwerk.

Artikel 2 - Registratie
a.    Iedere afnemer, klant dan wel cliënt, dient zich vooraf te registreren om een product te kunnen bestellen;
b.    Iedere afnemer, klant dan wel cliënt, dient hierbij haar/zijn persoonlijke gegevens aan het Prenten Antiquariaat Delfshaven te verstrekken;
c.    Mochten er wijzigingen optreden in de door de afnemer, klant dan wel cliënt, naar waarheid verstrekte persoonlijke gegevens, dan dient deze het Prenten Antiquariaat Delfshaven daarvan zo spoedig als mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken, op de hoogte stellen;
d.    Het Prenten Antiquariaat Delfshaven staat borg voor de bescherming  van de door de afnemer, klant dan wel cliënt verstrekte persoonlijke gegevens geheel conform de wet op de Privacy en zal deze informatie slechts voor het aangegeven doel gebruiken en nimmer aan derden verstrekken, ter beschikking stellen, noch verkopen.

Artikel 3 – Betalingen
a.    De prijzen van de producten zoals die in onze webshop staan aangegeven hebben betrekking op het aangegeven product en betreffen de volledige leveringsprijs voor dit product;
b.    Betalingen vinden plaats door middel van i-deal, Paypal, Mollie en overschrijving via de bank;
c.    De aan de verzending verbonden kosten komen volledig voor de rekening afnemer tenzij anders aangegeven;

Artikel 4 - Leveringen
a.    Het Prenten Antiquariaat Delfshaven levert de afgenomen producten af op het door de  afnemer, klant dan wel cliënt,  geregistreerde dan wel het bij de bestelling opgegeven adres.
b.    Het bezorgadres kan niet meer gewijzigd worden, indien de bestelling reeds verzonden is;
c.    De distributie wordt verzorgd  door PostNL;
d.    Op het moment dat de bestelling verzonden is, en PostNL het Prenten Antiquariaat Delfshaven hiervan verwittigd heeft, ontvangt de  afnemer, klant dan wel cliënt,  van het Prenten Antiquariaat Delfshaven een track & trace code. Deze code maakt het mogelijk de route die de bestelling volgt te traceren en te volgen;
e.    Het Prenten Antiquariaat Delfshaven stelt in redelijkheid en billijkheid, alles in het werk om de door de  afnemer, klant dan wel cliënt gedane bestelling zo snel mogelijk te leveren;
f.    Als de bestelling vertraagd is, stelt Prenten Antiquariaat Delfshaven de  afnemer, klant dan wel cliënt,  hiervan schriftelijk op de hoogte;

g.    Het Prenten Antiquariaat Delfshaven garandeert de afnemer, klant dan wel cliënt, dat deze de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van diens bestelling zal ontvangen;
h.    Mocht  het Prenten Antiquariaat Delfshaven hierbij in gebreke blijven, dan heeft de  afnemer, klant dan wel cliënt, het recht hen, zonder de tussenkomst van een rechter, te verzoeken om het  factuurbedrag, direct terug te storten, of een vervangend product van gelijke waarde te sturen.

Artikel 5 - Retour
a.    De afnemer, klant dan wel cliënt,  heeft ten alle tijde het recht om het product binnen 14 dagen na de datum van ontvangst,  met uitzondering van het door deze in opdracht door het Prenten Antiquariaat Delfshaven verrichte inlijstwerk, te retourneren aan het Prenten Antiquariaat Delfshaven;
b.    De afnemer, klant dan wel cliënt, dient om van dit recht gebruik te maken een door het Prenten Antiquariaat Delfshaven  aan te leveren retour formulier volledig in te vullen en deze per reguliere post, fax of door middel van een e-mail via info@voc-rotterdam.com gericht aan het Prenten Antiquariaat Delfshaven, te versturen.
c.    Nadat de afnemer, klant dan wel cliënt, van het Prenten Antiquariaat Delfshaven een bevestiging van ontvangst heeft ontvangen, dient deze  het product binnen 14 dagen te retourneren;
d.    Na ontvangst van het product zal het Prenten Antiquariaat Delfshaven binnen 3 werkdagen het volledige aankoopbedrag restitueren;
e.    De kosten voor de retourzending komen geheel voor rekening van de afnemer, klant dan wel cliënt;
f.    Tijdens de  in lid a van dit artikel genoemde termijn dient de afnemer, klant dan wel cliënt, naar behoren en zorgvuldig omgaan met zowel het product als de verpakking;
g.    De afnemer, klant dan wel cliënt mag het product alleen uitpakken voor zover dat nodig is om te bepalen of deze het product wil behouden;
h.    Inlijstwerk in opdracht van de afnemer, klant dan wel cliënt kunnen niet aan het Prenten Antiquariaat Delfshaven  geretourneerd worden.

Artikel 6 - Garantie
a.    Het Prenten Antiquariaat Delfshaven levert haar prenten, plattegronden en kaarten met een twee jaar durende garantie;
b.    Deze garantie geldt bij een in redelijkheid en billijkheid te omschrijven normaal gebruik;
c.    Indien het product binnen de garantietermijn kapot gaat, heeft de afnemer, klant dan wel cliënt je recht op een vervangend product;
De afnemer, klant dan wel cliënt dient het defecte product  in de originele verpakking te retourneren aan Het Prenten Antiquariaat Delfshaven
d.    De verzendkosten zijn volledig voor rekening van de afnemer, klant dan wel cliënt.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid
Het Prenten Antiquariaat Delfshaven is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor de schade veroorzaakt is door het gebruik van een door haar geleverd product.

Artikel 8 - Intellectuele eigendomsrechten
a.    Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto's, beelden en andere materialen, zoals getoond op haar website zijn het eigendom van het Prenten Antiquariaat Delfshaven en gelden derhalve onvervreemdbaar;
b.    Indien dit niet het geval is dan heeft  het Prenten Antiquariaat Delfshaven deze rechten in beheer met toestemming van de rechthebbende, waardoor diens rechten onvervreemdbaar zijn;
c.    Het gebruik door de afnemer, klant dan wel cliënt mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 9 - Klachtenregeling
a.    Indien de afnemer, klant dan wel cliënt meent een klacht te hebben over de uitvoering van deze overeenkomst, dan verneemt het Prenten Antiquariaat Delfshaven dit graag;
b.    De afnemer, klant dan wel cliënt dient de volledig mogelijk omschreven klacht kenbaar te maken door middel van een e-mail via info@voc-rotterdam.com gericht aan het Prenten Antiquariaat Delfshaven. Het Prenten Antiquariaat Delfshaven zal deze klacht zo snel mogelijk en naar behoren binnen 7dagen na ontvangst afhandelen;
c.    Indien de afhandeling van de klacht langer duurt of meer tijd in beslag neemt, dan 7 dagen, dan ontvangt  de afnemer, klant dan wel cliënt,  binnen 7 dagen na ontvangst een bevestiging van diens klacht;
d.    Het Prenten Antiquariaat Delfshaven zal de afnemer, klant dan wel cliënt schriftelijk informeren omtrent de redenen van deze vertraging en binnen welke termijn deze een inhoudelijk antwoord op zijn klacht mag verwachten;
e.     Indien de partijen de klacht niet onderling kunnen afhandelen, ontstaat er een geschil, dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 10 - Geschillenregeling
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die het Prenten Antiquariaat Delfshaven met de afnemer, klant dan wel cliënt sluiten, is het Nederlands recht van toepassing.

In het geval van een geschil is de rechter te Rotterdam bevoegd.

Eigenaar


Jasper Hooijkaas

Laatste aankoop.


Stadsgezicht Rotterdam

Reserveren prent(en).

Bekijk de mogelijkheden.

Echtheids certificaat.

Bekijk verdere informatie.

Gratis verzending.

Gratis verzending Nederland.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2015 - 2024 Prenten Antiquariaat "Delfshaven" | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel